domingo, 5 de abril de 2015

FOFUTXA CIÓ BALLERINA

Avui és el torn de la Ció, una professora de l’escola de Dansa de Montbrió, per el seu aniversari li han volgut regalar el seu minijo de ballarina de puntes, tot i que no és només el que balla, com sabeu els que la coneixeu!

Hoy es el turno de Ció, una profesora de l’Escola de Dansa de Montbrió, para su cumpleaños le han querido regalar su miniyo de bailarina de puntas, aunque no es sólo lo que baila, como sabéis los que la conocéis!


El que si que em van demanar va ser que no portés el cabell recollit en un monyo, sino que havia de ser suelto, amb el seu arrrissat característic, la Ció sempre ha portat el cabell arrissadet negre, és el que li dóna personalitat!

Lo que si que me pidieron fue que no llevara el cabello recogido en un moño, sino que tenía que ser suelto, con su rizado característico, Ció siempre ha llevado el cabello rizado negro, es lo que le da personalidad!


Esperem que li hagi agradat, que ens consta que si que ha estat així!


Esperemos que le haya gustado, que nos consta que si que ha sido así!!
No hay comentarios:

Publicar un comentario