martes, 18 de febrero de 2014

COIXINS RECTANGULARS AMB BOTONS

Aquest potser va ser la quarta cosa que vam fer a les classes de costura de la Isabel Franco, unes fundes de coixins rectangulars que tancariem amb botons per aprendre a fer traus. Per a fer aquests coixins vaig aprofitar els sobrants de tela d'unes cortines d'ikea (com que son tan llargues, doncs els bocins que em sobren sempre els guardo i mira en vaig trobar un ús).

Esta tal vez fue la cuarta cosa que hicimos en las clases de costura de Isabel Franco, unas fundas para almohada rectangular, que cerraríamos con botones para aprender a a hacer ojales. Para hacer estas almohadas aproveche los sobrantes de tela de unas cortinas de ikea (como son tan largas, pues los trozos que sobran siempre las guardo y mira, a estas les encontré uso).

El de ralles és el que vaig fer a classe i el blanc el vaig fer a casa per refrescar conceptes. El de ralles deu tenir un no sé què especial, perquè l'Àfrica se l'ha fet seu (com en Linus, l'amic de Charlie Brown) i quan té son l'agafa amb una ma i li passa per dins i amb l'altra es posa dos dits a la boca, si si, no fa la pipa no, sino que es posa a la boca el dit índex i el cor... aiiiixxxx quines costums... 

El de rallas es el que hice en las clases y el blanco lo hice en casa para refrescar conceptos. El de rallas debe tener un no sé que especial, porque Àfrica se lo ha hecho suyo (como Linus, el amigo de Charlie Brown) y cuando tiene sueño lo coge con una mano y pasa la mano por dentro y con los dedos indice y medio de la otra mano se los chupa, en lugar de hacer la pipa... aaaiiixxxx que costumbres....

Els vaig fer rectanguars perque a casa tots els que teniem eren quadrats i així serien ben diferents. Per fer-los només cal tenir en compte que la part de darrere del coixí ha d'anar partida en dos i en un dels dos costats li afegeixo 10-12 cms per tal que es solapin una mica i ser més fàcil el fer els traus i cosir els botons.

Los hice rectangulares porque en casa todos los que teníamos eran cuadrados y así serian diferentes. Para hacerlos sólo hace falta tener en cuenta que la parte de atras de la almohada tiene que ir partida en dos y en uno de los lados le añado 10-12cm para que se solapen un poco y sea más fácil para hacer los ojales y coser los botones.


No hay comentarios:

Publicar un comentario